Etter å ha arbeidet 16 år som Art Director i et stort reklamebyrå i Oslo, var tiden moden for å starte for meg selv. 1. juni 1987 etablerte jeg LIE AS Grafisk Design. Siden da har jeg jobbet for mange interessante kunder. Velg en av linkene og se noe av det jeg har gjort for disse kundene. Kanskje kan jeg gjør noe for deg også?
Det er rimelig å bruke meg. Jeg tar bare kr 600,- pr. time. Den prisen tar jeg for alt jeg gjør av idearbeid, skisser, lay-out, illustrasjoner osv. For sideombrekking (lay-out) på kataloger og magasiner der tekst og bilder kommer ferdig fra kunden beregner jeg kr 700 pr. side. For scanninger tar jeg kr 300,- og kr 200,- for brenning av en CD. For den vante reklamekjøper er dette priser å glede seg over. Velkommen!

Oppdatert 11-05-2011