Her kommer det etter hvert mer................:
3 av 51 tegninger til sikkerhetsfolder for ABB
Illustrasjon som viser elektrisk kraft fordelt i samfunnet
Illustrasjon over Oslo Middelalderpark (Sørenga) Tegningen er 80 cm bred